Základní pravidla uzavření církevního sňatku v kostele.

 

Svátost manželství se v našem kostele uděluje těm snoubencům, z nichž alespoň jedna osoba trvale bydlí na území naší farnosti.

V případě, že ani jeden ze snoubenců nebydlí v naší farnosti, a přesto hodlají uzavřít manželství v našem kostele, se musí nejdříve přihlásit u faráře jednoho ze snoubenců s žádostí o povolení (licence) na sňatek mimo svou farnost.

Alespoň jeden ze snoubenců by měl být věřící a pokřtěn v katolické církvi.

Kandidáti k uzavření církevního sňatku musí svůj záměr osobně nahlásit zdejšímu faráři nejméně 3 měsíce předem.

Svatební obřad se může konat při mši svaté anebo beze mše spojený s bohoslužbou slova.