Mši svatou slouženou na určený úmysl dárce můžete domluvit v sakristii.
Odsloužení mše svaté může být zrušeno či přesunuto např. kvůli konání pohřebních obřadů.