Mši svatou slouženou na určený úmysl dárce můžete domluvit vždy po mši svaté v sakristii.
Přímluvnou modlitbu můžete vždy přidat před zahájením mše svaté v sakristii.
Aktuální pořádek zadaných úmyslů mší svatých najdete na naších stránkách.