Po smrti blízké osoby, prosíme, obraťte se na pohřební ústav a místního faráře, abyste s ním stanovili datum, hodinu a formu pohřebního obřadu. 

Pohřební obřad se koná v kostele.

Po církevních obřadech v kostele může být tělo zemřelých uloženo na hřbitově anebo určeno ke zpopelnění.

Lze také domluvit obřad uložení urny do hrobu na hřbitově.

Církevní obřady jsou určeny pro ty, kteří byli pokřtěni v katolické církvi a formálním aktem z ní nikdy nevystoupili 

Mše svatá zádušní po domluvě s farářem může byt odsloužena i v pozdějším terminu.