Vážení rodiče,

S radostí vítám Váš zájem o křest Vašeho dítěte.

Než přijdete na farní úřad požádat o křest, věnujte prosím pozornost následujícím informacím:

V naši farnosti se křtí děti, kterých rodiče mají trvalé bydliště na území naší farnosti.

Rodiče, kteří mají trvalé bydliště v jiné  farnosti a chtějí pokřtít dítě v našem kostele jsou povinní tuto událost nahlásit

farnímu úřadu v místě svého bydliště a až potom s písemným potvrzením příslušného farního úřadu se přihlásí k nám.

Funkci kmotra (kmotry) může plnit pouze osoba starší 16 let pokřtěná v římskokatolické církvi.

Osoby starší 14 let, které mají zájem o svůj křest, se osobně přihlásí na našem úřadě.

Je třeba počítat, že příprava ke křtu  dospělých trvá přibližně 1 rok.