AKTUALITY

Předběžné oznámení:

12. července 2020 v 10:00 hodin biřmování ve Křemži

 

Národní pochod pro život

Praha, sobota 18. dubna 2020

www.hnutiprozivot.cz

 

Noc kostelů

se bude konat v pátek 5. 6. 2020

www.nockostelu.cz

 

ENTERcamp a ENTERjunior 2020

Zveme mladé lidi z našich farností na letní pobyty

www.entercamp.cz