AKTUALITY

Koncert barokní hudby
  Vystoupí pražský dámský soubor Ensemble Fiorello

a představí unikátní projekt Duše v hudbě.   

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně.   

2. 6. 2018 v 18 hodin. Vstupné 150 Kč, děti do 15 let zdarma.


Diecézní pouť2018 v Sušici

v sobotu 9. června 2018 od 9:30 do 16:00. 

dětský program, Lov zážitků pro mládež a pro všechny ostatní přednášky

mše svatá od 15:00 na náměstí, www.bcb.cz/udalosti/diecezni-pout-2018


Oznamujeme, že termín kněžského svěcení pro tento rok je stanoven

na sobotu 30. června v 10 hodin; termín jáhenského svěcení

na sobotu 14. července v 10 hodin. K účasti na obou svěceních, která proběhnou

v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, srdečně zveme kněze, jáhny

i věřící z celé diecéze.


Poutní mše svatá
ke cti sv. apoštolů Petra a Pavla proběhne v Nové Vsi v neděli 1. července

v 11hodin, v kapli v Rojšíně se koná bohoslužba ke cti sv. Prokopa

v neděli 8. července taktéž v 11 hodin.


Dny lidí dobré vůle Velehrad, 4. - 5. července 2018

program pro děti, benefiční koncert,

mše svatá, www.velehrad.eu


Katolická charismatická konference 2018

28. ročník Katolické charismatické konference se bude konat
ve dnech 11. až 15. července 2018 v Brně.

https://konference.cho.cz/