AKTUALITY

Den Bible, 18. listopadu 2018

 biblickedilo.cz

 

Setkání varhaníků, sbormistrů, kostelníků, akolytů a lektorů

          v sobotu 24. 11. 2018.

Místo setkání: Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha (ČB - Čtyři Dvory)

Program: 9:30 společná mše svatá (biskup Pavel Posád)

10:30 přednáška a diskuse po jednotlivých skupinách

cca 12:00 společný oběd.


Víkend v kněžském semináři

          23. - 25. 11. se otevřou brány pražského kněžského semináře.

Zváni jsou mladí muži od 15 do 30 let. Letošní téma: Totální nasazení pro Boha.

Více informací naleznete na stránkách www.seminar-praha.cz.


Společnost přátel Zlaté Koruny si dovoluje pozvat vás na Adventní  koncert.   

Na programu jsou roráty Michaela Pospíšila, skladby J. S. Bacha, G. F. Händla   

a dalších známých autorů.

V podání Ensemblu Barokní Koruna a jeho hostů  zazní díla pro varhany,

smyčcové nástroje i skladby pro soprán.   

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně   

2. 12. 2018 v 17 hodin   

Vstupné 80 Kč, děti do 15 let zdarma