AKTUALITY

Pořad bohoslužeb bude

ve farnostech v obvyklém pořádku.

Stále však platí omezení kapacity kostela na 10 % obsazenosti.

Využijte tedy možnost přijít na bohoslužbu ve všední den,

případně jeďte v neděli do Zlaté Koruny, kde je větší kapacita.

----------------------------------

Mons. ThDr. Vlastimil Kročil, Ph.D.oslaví 10. 5. 2021 

své šedesáté narozeniny.