AKTUALITY

Týden modliteb za jednotu křesťanů, 18. ledna – 25. ledna 2022

 

Neděle Božího slova, 23. ledna 2022

 

Den modliteb za nemocné, pátek 11. února 2022

 

20. února se uskuteční v našich kostelích sbírka na Svatopetrský haléř.

 

Děkovná pobožnost za dar života a svatosti 

zlatokorunského opata Matěje Aleše Ungara: 

významnou osobnost si připomeneme při nedělní mši svaté 

ve Zlaté Koruně 27. února 2022 v 8 hodin.