AKTUALITY

V sobotu 21.9 jste zváni ve 14 hodin

do kaple sv. Anežky v Holubově ke slavení poutní mše svaté.

 

Poutní slavnost ke cti sv. archanděla Michaela

se uskuteční ve Křemži v neděli 29. září od 9.30.

 

V kapli sv. andělů strážných ve Zlaté Koruně

proběhne poutní bohoslužba ve čtvrtek 3. října v 16.45.

 

Koncert barokní hudby

V podání pražského ansámblu Concerto Aventino zazní skladby A. Vivaldiho

i autorů dnes již zapomenutých, jako jsou např. D. N. Sarro nebo N. Fiorenza. 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně
5. října 2019 v 18 hodin
Vstupné 150 Kč, děti do 15 let zdarma
(Více informací na www.baroknikoruna.cz)

 

Neděle 13. října 2019 10:00 Hlavní kájovská pouť

 – biskup Mons. Pavel Posád

https://www.farnostck.bcb.cz/hlavni-kajovska-pout/

 

Příprava na mimořádný misijní měsíc říjen 2019

            Misijní činnost každého křesťana je odpovědí na trvalý Ježíšův příkaz: 

„Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu.“

Papežská misijní díla pro vás připravila náměty: www.missio.cz/mimoradny-misijni-rijen-2019/