AKTUALITY

Děkovná pobožnost za dar svobody

v kapli svaté Anežky České v Holubově v neděli 17. listopadu od 14 hodin

 

Den Bible

neděle 17. listopadu 2019, více na biblickedilo.cz/den-bible/

 

Setkání varhaníků, sbormistrů, kostelníků, akolytů a lektorů

se uskuteční v sobotu 23. 11. 2019

v Římskokatolické farnosti u kostela sv. Vojtěcha (ČB - Čtyři Dvory).

 

Duchovní obnova pro mládež

22. - 24. listopadu 2019, Klášter Boromejek, Prachatice

prolidi.bcb.cz/cs/akce/2019-08-duchovni-obnova-pro-mladez

 

 

Česká křesťanská akademie zve na přednášku doc. Michala Opatrného

na téma „Smrtelný hřích klerikalismu“.

středa 27. listopadu, 18:00 hod., Pohádkový sál (Radniční 29), Č. Krumlov

Podrobnosti k obsahu přednášky naleznete na www.akademiekrumlov.cz.

 

Iniciativa Červená středa

připomínka všech lidí pronásledovaných pro svou víru 

dne 27. listopadu 2019www.cirkev.cz/cervenastreda

 

Bohoslovci pořádají již tradiční duchovní setkání TAMMÍM

Datum a místo konání: 29. 11. - 1. 12. 2019 v prostorách kněžského semináře (Thákurova 2, Praha 6)

                www.seminar-praha.cz

 

Adventní koncert ve Zlaté Koruně 1. prosince 2019

účinkuje Ensemble Barokní Koruna

 

J. J. Ryba: Česká mše vánoční v klášteře Zlatá Koruna

21. prosince 2019

 

Evropské setkání Taizé

se bude konat od 28. prosince 2019 do 1. ledna 2020 v polské Wrocławi

www.taize.fr/cs