AKTUALITY

  Světový den modliteb za duchovní povolání

který budeme slavit 12. května, na 4. velikonoční neděli, 

je výzvou k tomu, abychom se zamysleli nad tématem: 

„ODVAHA RISKOVAT PRO BOŽÍ PŘÍSLIB“. 

www.hledampovolani.cz

 

Festival víry – Pošli to dál

Proběhne ve dnech 11. – 19. května 2019 na Klokotech

Joblati.cz/kalendar/2422.html

 

 

Pouť Nepomuk

neděle 19. května

10.30 Hlavní poutní mše svatá - Mons Vlastimil Kročil

 

Noc kostelů, 24. května 2019

https://www.klaster-zlatakoruna.cz/cs/akce/32915-noc-kostelu-ve-zlate-korune

 

Hořické pašijové hry

25. května a 8. června, Hořice na Šumavě

www.horickepasije.cz

 

Srdečně zveme rodiny, všechny děti a jejich příbuzné na

VIKARIÁTNÍ POUŤ NA SVATOU HORU

v sobotu 25. května 2019

Autobusová doprava z Č. Krumlova, Křemže a zpět je zajištěna. 

Program a časový harmonogram včas oznámíme.

 

Duch svatý a my

Setkání na svatodušní téma v pátek 31. května v Prachaticích od 18 hodin.

Hostem bude P. Vojtěch Kodet O. Carm.

 

Koncert hudební skupiny Koinonie

1.června 2019, kostel Svaté Rodiny, České Budějovice

 

Termín prvního svatého přijímání: 2. června, Křemže v 9.30, Brloh v 11.00

 

Termíny jáhenského svěcení:

- jáhenské svěcení pro kandidáty trvalého jáhenství: sobota 29. června v 10.00

- jáhenské svěcení pro kandidáty kněžství: sobota 13. července v 10.00