AKTUALITY

Nedělí 27. listopadu vstupujeme do doby adventní.

Koncert - Sboreček paní a dívek - 17 hodin - www.baroknikoruna.cz

 

Adventní duchovní obnova pro mládež Na cestě s Marií, 2. - 4.12 na Ktiši

 

Adventní koncert v kostele v Brloze v sobotu 10. prosince v 18 hodin

 

Předvánoční koncert dětí v kostele ve Chvalšinách v neděli 18. prosince od 17 hodin

 

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby, 21. prosince od 19 hodin ve Zlaté Koruně

 

Silvestr na Ktiši, 30. 12- 1. 1. 2023

 

Tříkrálová sbírka

Přispět můžete koledníkům, kteří zavítají do vašich domovů

nebo na účet 66008822/0800, variabilní symbol: 777.