AKTUALITY

Pomazání nemocných

budete moci přijmout při bohoslužbách v našich farnostech v těchto termínech:

sobota 14. března – Chvalšiny

neděle 15. března – Zlatá Koruna

neděle 22. března – Černice, Křemže, Brloh

 

Výstava „Známe Velikonoce?“

Od 17. 3 do 24. 4. 2020 v křížové chodbě kláštera na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. 

Velikonočními událostmi provázejí výtvarná díla dětí.

 

24 hodin pro Pána

Podle výzvy papeže Františka se také letos uskuteční iniciativa s názvem „24 hodin pro Pána“, 

která se má konat každoročně z pátku na sobotu před 4. nedělí postní. 

V letošním roce se jedná o dny 20. a 21. března

 

Postní TAMMÍM

V pražském semináři proběhne již tradičně duchovní víkend pro mladé muže, 

tentokrát na téma "Učit se od Mistra". 

Akce se bude konat v termínu od 20. do 22. března 2020. 

Více informací na www.seminar-praha.cz.

 

Výročí zvolení papeže

V úterý 24. března 2020 v 17 hodin bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze 

sloužena mše svatá u příležitosti sedmého výročí zvolení papeže Františka. 

 

Velkopáteční sbírka u Božího hrobu

se uskuteční 10. dubna nebo během některého dne velikonočního Tridua. 

Vybrané příspěvky budou určeny na podporu křesťanů ve Svaté Zemi.

 

Velikonoce na Hosíně

pro mládež od 13 let, 9. - 12. dubna 2020 na faře Hosín

prolidi.bcb.cz/cs/akce/2020-01-velikonoce-na-hosine

 

Národní pochod pro život

Praha, sobota 18. dubna 2020

www.hnutiprozivot.cz

 

Noc kostelů

se bude konat v pátek 5. 6. 2020

www.nockostelu.cz

 

ENTERcamp a ENTERjunior 2020

Zveme mladé lidi z našich farností na letní pobyty

www.entercamp.cz