Kostely, kaple a jejich zasvěcení

Farní: Nanebevzetí Panny Marie

 

Přifařené obce

Zlatá Koruna, Plešovice, Přísečná, Rájov, Srnín, Štěkře.

 

Historický přehled

V r. 1263 založil Přemysl Otakar II. cisterciácký klášter. Původní dřevěné stavby zničeny pravděpodobně Závišem z Falkenštejna r. 1278. Klášter zrušen za Josefa II. 10.11.1785. Od r. 1786 světská fara. Matriky v letech 1731 - 1770 a od r. 1786. Kostel založen r. 1263, dokončen r. 1370, 27.10.1420 vypálen za husitských válek, r. 1663 zbarokizován (opatem Bernardem Pachmannem), další barokní úpravy v 18. stol., které však nebyly dokončeny.

 

Historie statutárních zástupců ve farnosti:

 • Josef Velický, farář                                                               1. 1. 1945 - 31. 5. 1954
 • Josef Velický, exc. administrátor z ČK                                  1. 6. 1954 - 15. 9. 1954
 • Josef Bouza, exc. administrátor z Černice                           15. 9. 1954 - 30. 1. 1965

       Josef Velický, výpomocný duchovní z ČK                      3. 3. 1965 - 30. 6. 1965

 • František Pernegr, exc. administrátor z Křemže                    1. 7. 1965 - 13. 8. 1965
 • Josef Kníže, exc. administrátor z Křemže                              1. 9. 1965 - 1. 1. 1969
 • Václav Wohlmut, administrátor                                             1. 1. 1969 - 1. 5. 1969
 • Josef Kníže, exc. administrátor z Křemže                               1. 5. 1969 - 1. 7. 1969
 • František Boudal, exc. administrátor z Černice                      1. 7. 1969 - 31. 12. 1984
 • Václav Kraus, exc. farář z ČK                                                  1. 1. 1985 - 30. 4. 1985
 • František Hranáč, exc. farář z Křemže                                    1. 5. 1985 - 30. 6. 1996
 • Andrzej Urbisz, exc. administrátor                                          1. 7. 1996 - 13. 8. 2016
 • Petr Hovorka, exc. administrátor                                            14. 8. 2016 – dosud

Název německy: Goldenkron

Název latinsky: Sacro - Corona, Sancta Corona, Spinea Corona