Kostely, kaple a jejich zasvěcení

Farní: Sv. Marie Magdaléna

 

Přifařené obce:

Dolní Třebonín, Horní Třebonín, Mirkovice, Žaltice, Mojné, Záhorkovice

 

Historický přehled:

Obec starého založení. Roku 1315 ji daroval Bavor III. ze Strakonic zlatokorunskému klášteru, který spravoval farnost do r. 1785, matriky od r. 1680. Kostel pův. raně gotický z 2. pol. 13. stol., přestavěn na konci 15. stol. v letech 1483 - 1491 a kol. r. 1500.

 

Historie statutárních zástupců ve farnosti:

Jan Urban, administrátor excurendo                     30. 9. 1932 – 31. 3. 1933

Nepomuk  Vojtěch Tvrdek, CFSsS                         15. 9. 1965 – 15. 7. 1974

Václav Wohlmut, administrátor excurendo             1. 1. 1967 – 30. 4. 1969

František Boudal, administrátor                              1. 7. 1967 – 28. 11. 1984

František Hranáč, administrátor excurendo            1. 5. 1985 – 30. 6. 1996

Karel Plavec , farní vikář                                          1. 8. 1985 – 14. 11. 1985

Bohuslav Švehla, farní vikář                                   15. 11. 1985 – 1. 7.986

Vendelín Zboroň, farní vikář                                    1. 8. 1986 – 31. 8. 1990

Zdeněk Mareš, administrátor excurendo               26. 8. 1993 – 31. 8. 1994

Andrzej (Ondřej)  Urbisz, farní víkář                        1. 11. 1995 – 30. 6. 1996

Andrzej (Ondřej) Urbisz, administrátor excurendo  1. 7. 1996 – 15. 3. 1999

Jarosław Zawadzki, farní víkář                                  8. 9. 1997 – 4. 5. 1998

Ivo Vojtěch Kvapil, OCist., administrátor                15. 3. 1999 – 13. 9. 2005

Karel Hampl, administrátor excurendo                   14. 9. 2005 – 30. 6. 2012

Tomasz Krzysztof Piechnik, administrátor excurendo 1. 7. 2012 – 30. 11. 2014

Andrzej (Ondřej) Urbisz, administrátor excurendo      1. 12. 2014 – 13. 8. 2016

Petr Hovorka, administrátor excurendo                     14. 8. 2016 – dosud

 

Název obce německyTschernitz

Název obce latinskyCzernicium