Kostely, kaple a jejich zasvěcení

Farní: Sv.Marie Magdaléna

 

Přifařené obce

Chvalšiny, Borová, Červený Dvůr, Hejdlov.

 

Historický přehled

Roku 1263 daroval král Přemysl Otakar II. Chvalšiny cisterciáckému klášteru ve Zlaté Koruně. R. 1293 povýšeny na městečko. V témže roce připomíná se Konrád, plebán chvalšinský. Od r. 1400 byla farnost inkorporována ke zlatokorunskému klášteru do jeho zrušení. R. 1785 obnovena farnost, r. 1897 děkanství. Matriky od r. 1784. Kostel pozdně gotický z let 1457 - 1507. R. 1761 přistavěna kaple Panny Marie. V letech 1940 - 1945 spravováno z Lince.

 

Historie statutárních zástupců ve farnosti:

  • Jakub Vísner, administrátor                                               1. 8. 1947 - 16. 9. 1964
  • Stanislav Zdeněk, administrátor                                      16. 9. 1964 - 1. 5. 1973
  • Karel Rendl, administrátor                                                  1. 5. 1973 - 2. 5. 2012 (datum úmrtí)
  • Václav Pícha, exc. administrátor z ČK                              23. 5. 2012 - 14. 9. 2012
  • Andrzej Urbisz, administrátor                                          15. 9. 2012 - 13. 8. 2016
  • Petr Hovorka, administrátor                                             14. 8. 2016 – dosud

 

Název německy: Kalsching

Název latinsky: Kalschinga