Černice - osada s románským kostelem

 

Černice je malá, ale starobylá vesnička v údolí, ležící 2 km jižně od Zlaté Koruny v nadmořské výšce 513 m. Její kostel, který je jedním z nejstarších v regionu, je dobře vidět z okolních kopců. Je to původně románský nebo raně gotický kostel sv. Máří Magdalény, goticky přestavěný v letech 1483-1491. Věž kostela byla upravena roku 1818. Počátky Černic patrně souvisejí se slovanským osídlením kmenem Doudlebů, jehož centrem bylo hradiště v nedalekých Doudlebech. Na hradištích Doudleby a Černice byly zbudovány také první křesťanské kostely. Jak vypráví stará tradice, měl to být údajně Slavník, otec pražského biskupa Vojtěcha, který založil kostel v Černici. Tady také měl jeho druhý syn Radim sloužit první mši. To se stalo někdy ve druhé polovině 10. století, snad kolem roku 988. (Viz: J. Petr: "Černice, dějiny a popis kostelíka", Praha 1919).