Kostel svatých Šimona a Judy v Brlohu

 

Původní brložský kostel byl zasvěcen svaté Maří Magdaléně. Vznikl mezi lety 1310–47 péčí Petra I. z Rožmberka. Z této stavby se zachovala věž a části obvodových zdí. V letech 1697–1704 je využil J. Canevalle při budování nového kostela. Míra zachování starších konstrukcí a inspirace původním vzhledem byly zřejmě značné, protože i stávající kostel vyhlíží spíše goticky. Jedná se o jednolodní stavbu, zakončenou trojbokým presbytářem a zastřešenou vysokou sedlovou, nad závěrem zvalbenou střechou. Věž je přiložena k jižnímu boku lodi. Kostel spolu se sousední farou a hřbitovem vytváří malebný celek na úbočí kopce nad centrem vsi.