Dne 17. 4. 2016 Je přesně na den 78. let (17. 4. 1938) kdy milostivý obraz Zlatokorunské Madony (datovan 1410 rok) byl odvezen ze Zlaté Koruny. Tenkrát mistní kněz Antonín Brandeis těžko to nesl a tvrdil, že obraz se už nikdy nevrati do Zlaté Koruny. Páter Brandeis nasledkem odvezení obrazu těžce oněmocněl a zemřel.  Je pohřben na místním hřbitovu. Obraz byl vracen a je umistěn v opatské kapli. Každou nedělí je volně přistupněn od 8.30 do 9.00. Jinak je současti prohlídky. 

Foto: Jitka Skořepová

Navrat Zlatokorunské Madony 17. 4. 2016