Výstava - Drobná sakrální architektura jižních Čech

26.07.2014 11:39

 

Výstava - Drobná sakrální architektura jižních Čech

České Budějovice,Národní památkový ústav, Senovážné nám. 6

Inspiraci pro letní toulky jihočeskou krajinou přináší výstava Drobná sakrální architektura jižních Čech, která 4.7. začala v galerii Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích. Návštěvníky upozorňuje na nejzajímavějšími boží muka, kapličky a kříže.Výstava je veřejnosti přístupná od 5. července do 10. září 2014 každý všední den od 9 do 16:30h. Vstup je zdarma.
    V jižních Čechách se nachází více než 3000 staveb drobné sakrální architektury. Vyjadřují úctu k Bohu, připomínají tragické lidské osudy, anebo jen vytváří místo k zamyšlení a k odpočinku na daleké cestě. Zhruba osm set z nich je kulturní památkou. V ústředním seznamu nemovitých kulturních památek je tak evidováno 290 jihočeských božích muk, 241 kaplí, 290 kapliček a 23 zvonic a zvoniček. Díky grantovému programu kraje jich byla za 13 let téměř polovina opravena. Na restaurování dalších přispěl ČEZ a další donátoři. 
    Návštěvníci se na výstavě třeba dozví, že nejstarší dochovaná jihočeská boží muka se nacházejí na Strakonicku, pocházejí z roku 1492. Místu, kde stojí, se říká Na Žalosti. "Boží muka byla podle pověsti postavena v místě, kde žalem zmožená usnula s dítětem v náručí mladá mlynářka. Trápila se nad tím, že její manžel propíjel hospodářství, protože se nemohl oženit s dívkou, kterou miloval. Mlynářka i dítě umrzli a v místě se posléze objevila studánka. Lidé tam pak postavili boží muka," uvedla Neprašová. 
    Rozmanité sakrální stavby nejen v jižních Čechách vznikaly od středověku až do současnosti. Odlišují se nejen svým slohovým stylem a pojetím výzdoby, ale také podle regionu, ve kterém vznikaly. "Zejména v pohraničních oblastech je zřejmá úzká návaznost na hornorakouské a bavorské tradice. Celá Šumava a část Pošumaví je tak dokladem mnohonárodnostního středoevropského prostoru se společnými historickými a kulturními kořeny," řekl ČTK autor výstavy Pavel Hájek. Řada božích muk, zejména na Vltavotýnsku se zase váže k válečným událostem minulých staletí.