Pro osobní i společnou modlitbu za nového biskupa

15.03.2014 19:38

 

Pro osobní i společnou modlitbu za nového biskupa

 jsou věřícím doporučeny následující modlitby:

 

I.
Bože, věčný Pastýři,

ty sám ustavičně řídíš a chráníš svou církev; vyslyš naše prosby a dej, ať se naším novým biskupem stane ten, kdo se ti líbí svatostí života a bude se o tvůj lid starat s apoštolskou horlivostí a láskou.

Pošli nám, prosíme, takového pastýře, který zná své ovce a dává za ně svůj život.

Ty sám, Pane, ukaž, koho sis vyvolil, aby nás jako náš nový biskup učil žít podle evangelia a ukazoval nám cestu k tobě.

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

II.
Pane Ježíši Kriste,

svěřujeme ti jmenování našeho nového biskupa a prosíme, veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou za tuto volbu odpovědnost.

Dobrý Pastýři, dej nám takového pastýře, který se tobě líbí, který tě bude následovat, kamkoli půjdeš, a povede nás skrze tebe k Otci.

Neboť ty jsi živ a vládneš na věky. Amen.

 

III.

Bože,

Ty víš, jak je lidské myšlení nerozhodné a nejisté;

na přímluvu Panny Marie, Matky Tvého Syna a královny apoštolů, osvěcuj mysl Svatého otce a všech, kdo nesou odpovědnost za jmenování našeho nového biskupa: ať poznávají, co se Ti líbí a umí se správně rozhodnout.

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Maria, Matko církve, oroduj za nás!

 

 

(Inspirováno modlitbami za nového pražského arcibiskupa a královéhradeckého biskupa.)