Poděkování za biskupskou službu

15.03.2014 19:37

 

Poděkování za biskupskou službu
V  sobotu 5. 4. 2014 v 10 hod. bude emeritní českobudějovický biskup Mons. Jiří Paďour, 
OFMCap. sloužit v katedrále sv. Mikuláše slavnostní mši sv. na poděkování za dar biskupské služby. 
Zveme všechny kněze a jáhny ke koncelebraci. Zároveň je žádáme, aby také povzbudili věřící ve  svých 
farnostech k účasti na této bohoslužbě.