Kanada – zákaz prolife kandidátů ve volbách

03.06.2014 11:47

 

Kanada – zákaz prolife kandidátů ve volbách

 

 

V otevřeném dopise Justinu Trudeauovi, v němž se zdůrazňuje důležitá role víry a svědomí v politice, vyzval kardinál Thomas Collins vůdce liberálů, aby zrušil bezprecedentní rozhodnutí, jímž se příznivcům pro-life zakazuje kandidovat za jeho stranu.

 

Kardinál reagoval na Trudeauovo nařízení ze 7. května, podle něhož každý budoucí kandidát liberální strany bude muset „o každém návrhu zákona hlasovat pro-choice“.

 

Uchazeči budou dotazováni na jejich názory na potrat, a jen těm, kteří jsou „rozhodně pro-choice“, bude umožněno kandidovat ve volbách za liberální stranu, uvedl Trudeau.

Collins ve svém dopise napsal, že by bylo špatné „vylučovat někoho z jakékoli politické strany za to, že je věrný svému svědomí“.

 

„Jsem hluboce znepokojen vaším rozhodnutím, že občané, kteří podle svého svědomí usilují zajistit ochranu těm nejzranitelnějším z nás, nejsou přijatelní jako kandidáti vaší politické strany,“ napsal.

 

„Političtí představitelé jistě mají právo trvat na jednotě strany a disciplíně v politických záležitostech, které patří do legitimního rámce jejich působnosti. Ale tato politická autorita není neomezená: nevztahuje se na záležitosti svědomí a náboženské víry. Nemá moc nad všemi aspekty života.“

 

Collins poukázal na to, že podle nových Trudeauových pokynů bude i ten, kdo je v jednotě s papežem Františkem, považován za nezpůsobilého usilovat o funkci za liberální stranu.

 

„Je třeba si uvědomit, že pokud by se papež František jako mladý muž místo toho, aby v Argentině usiloval o kněžství, přestěhoval do Kanady a snažil se věnovat vznešenému poslání politika, byl by jako kandidát pro vaši stranu nezpůsobilý, jestliže by v ní platila vaše opatření.“

Kardinál v dopise uvedl, že torontští katolíci jsou v současné době členy všech politických stran a že je jim doporučováno, aby byli angažovanými občany a aby se bez ohledu na svou stranickou příslušnost zapojili do politického života jako kandidáti.

 

„Není správné, aby je jakákoli strana vylučovala za to, že jsou věrní svému svědomí,“ uvedl.

V dopise také Trudeauovi připomněl svatého Thomase Morea, patrona politiků, který byl popraven, protože z důvodu svědomí odmítl podpořit rozvod Jindřicha VIII.

„Král si nárokoval vládu nad jeho svědomím, avšak Thomas byl ,králův dobrý služebník, ale především Boží služebník‘. Političtí představitelé by v dnešní době neměli vylučovat lidi s takovouto mravností, bez ohledu na to, jak provokativní pro ně jsou jejich názory,“ napsal.

„Apeluji na vás, abyste svou pozici přehodnotil.“

 

Převzato z https://res.claritatis.cz