EU: Kolik nás je?

03.06.2014 11:44

 

EU: Kolik nás je?

 

 

Katolická církev se svými 273 miliony členů (stav v roce 2011) resp. 54% obyvatelstva je největším náboženským společenstvím v EU. Luterské, reformované a metodistické církve se spojily do Společenství evangelických církví , jež zastupuje asi 50 milionů věřících. Anglikánská státní církev má 26 milionů pokřtěných. Třetí velké společenství tvoří pravoslavní: v EU funguje osm samostatných (autokefálních) církví. 
 

 

Odhaduje se, že v EU žije asi 13 milionů muslimů. Nejvíce je jich ve Francii – 6 milionů, v Německu 4 – 6 milionů, ve Velké Británii 2,7 milionu. Židé představují menšinu: největší diaspora žije ve Francii – asi půl milionu, ve Velké Británii asi 300 000, v Německu zastuppuje Ústřední rada židů asi 101.300 lidí, ale podle odhadů přibližně stejný počet židů k  ní nepatří. 
 

Počet lidí bez vyznání se odhaduje na 15 – 17 %. 

 

Počet příslušníků církví nevypovídá o tom, jak intenzivně svou víru praktikují

 

Převzato z https://res.claritatis.cz