Drahé rodiny,

zvu vás, abyste pokračovaly v cestě

a naslouchaly Otci, který vás volá:

staňte se misionářkami na cestách tohoto světa!

Nechoďte samy!

Vy, mladé rodiny, se dávejte vést těmi, které znají život.

Vy, které jste více vpřed, buďte jiným společnicemi na cestě.

Vy, které jste kvůli těžkostem ztratily cestu

se nedejte přemoci smutkem,

důvěřujte lásce, kterou do vás vložil Bůh,

proste denně Ducha, aby ji oživoval.

Radostně hlásejte, jak je krásné být rodinou!

Hlásejte dětem a mladým lidem milost křesťanského manželství.

Dodávejte naději těm, kteří ji nemají.

Jednejte tak, jako by vše záviselo na vás,

za vědomí, že vše je třeba svěřovat Bohu.

„Sešívejte“ tkaninu společnosti a synodální církve,

která utváří vztahy, násobí lásku a život.

Buďte znamením žijícího Krista,

nemějte strach z toho, co po vás Pán žádá,

ani z velkorysosti vůči Němu.

Otevřte se Kristu, naslouchejte Mu v tichu modlitby.

Provázejte křehké,

ujímejte se osamocených, uprchlíků, opuštěných.

Buďte setbou bratrštějšího světa!

Buďte rodinami se širokým srdcem!

Buďte vstřícnou tváří církve!

A prosím, modlete se, stále se modlete!

Kéž vám Maria, naše Matka, pomůže, až nebudete mít víno,

nechť je vám družkou v čase mlčení a zkoušky,

ať vám pomáhá kráčet společně se svým Vzkříšeným Synem.

papež František