Všemohoucí, věčný Bože, 

tvůj Syn sestoupil mezi mrtvé a tys ho slavně vzkřísil; 

prosíme tě, dej, ať všichni, kdo byli ve křtu spolu s ním pohřbeni, 

spolu s ním také vstanou ze smrti k věčnému životu.