Milovaný a svatý Otče, 

Tvůj Syn Ježíš nás učil, 

že v nebi způsobí obrovskou radost, 

když ten, kdo byl ztracený, je znovu nalezen, 

když ten, kdo byl vyloučený, je znovu přijat do společenství. 

 

Prosíme Tě, aby se naše země stala takovou, 

jakou jsi ji stvořil: společným domovem všech bratří a sester.

papež František