"Co tě, Bože, na lidech nejvíc překvapuje?"
Bůh odpověděl:
"To, že je nudí být dětmi, a tak pospíchají, aby dospěli,
a když jsou dospělí, zase touží být dětmi.
Překvapuje mě, že ztrácejí zdraví, aby si vydělali peníze,
a pak utrácejí peníze za to, aby dali do pořádku své zdraví.
Překvapuje mě, že se natolik strachují o budoucnost, že zapomínají na přítomnost,
a tak vlastně nežijí ani pro přítomnost ani pro budoucnost.
Překvapuje mě, že žijí, jakoby neměli nikdy umřít,
a že umírají, jako kdyby nikdy nežili."