Ó slyš a shlédni k nám, smiluj se, Pane,

neboť jsme zhřešili tobě.

Králi nejvyšší, Spasiteli všeho,

oči slzící k tobě pozvedáme,

vyslyš, Kriste náš, ponížené prosby.

Ó slyš a shlédni k nám, smiluj se, Pane,

neboť jsme zhřešili tobě.

Pravice Boží, úhelný jsi kámen,

cesta spasení, jistá nebes brána,

omyj ze všech nás skvrny našich hříchů.

Ó slyš a shlédni k nám, smiluj se, Pane,

neboť jsme zhřešili tobě.

Bože, prosíme před tvou vznešeností:

Svatým sluchem svým uslyš naše lkání,

všechny proviny odpusť s laskavostí.

Ó slyš a shlédni k nám, smiluj se, Pane,

neboť jsme zhřešili tobě.

Viny spáchané tobě vyznáváme,

srdcem zkroušeným také skryté hříchy,

ty, náš Zachránce, odpustíš je vlídně.

Ó slyš a shlédni k nám, smiluj se, Pane,

neboť jsme zhřešili tobě.

Bez viny jatý, zlobě nevzpíráš se,

křivým svědectvím vydán za bezbožné,

co jsi vykoupil, zachovej, ó Kriste.

Ó slyš a shlédni k nám, smiluj se, Pane,

neboť jsme zhřešili tobě.