Byl jsi naroubován na ušlechtilou olivu.

Řím 11,24