Všemohoucí Bože, pokorně tě prosím,

kéž se mohu skrze přijímání i adoraci Nejsvětější Svátosti Oltářní

účastnit utrpení a zmrtvýchvstání Tvého Syna Ježíše Krista.

Kéž v síle, která pramení z tak velikého Daru,

dokážu být lepším křesťanem, a předávat svědectví víry, naděje a lásky.

Kéž se v mém srdci upevní Tvůj pokoj

a mohu přinášet Tvé požehnání do mého domova a do všech koutů světa.

Kéž Tě uctivě oslavuji nejen při slavení posvátných Tajemství,

ale celým svým myšlením a jednáním.

Milosrdný Bože, kéž nechám vstoupit Tvého Syna Ježíše Krista do svého života:

aby se Jeho myšlenky staly mými, Jeho city mými city, Jeho volby mojí volbou.

Kéž také přítomnost Ducha Svatého rozšiřuje moji duši.

Ať se  z mé uzavřené, malé a egoistické duše stane duše široce otevřená,

velká duše s velkými horizonty lásky.

modlitba papeže Františka