Ve světě existuje stesk po bezvýhradné lásce. 

Musíme proto být tváří církve, která soucítí s člověkem, obrací se k jeho nouzi.