Tématem pro letošní Týden modliteb za jednotu křesťanů 

zvolily sestry ze společenství ve švýcarském Grandchamp výzvu

„Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce“.

 

To vyjadřuje velikou Boží touhu, o které mluví Ježíš: abychom k němu přicházeli a zůstávali v něm. 

Neúnavně na nás čeká a doufá, že se s ním sjednotíme v lásce a poneseme ovoce, 

které všem dá život. Tváří v tvář odlišnostem „druhých“ riskujeme, 

že se stáhneme do sebe a uvidíme pouze to, co nás odděluje. 

Naslouchejme proto, jak nás Kristus volá, abychom zůstávali v jeho lásce, a tak nesli hojné ovoce.

www.ekumenickarada.cz/in/3168/tyden_modliteb_za_jednotu_krestanu_2021#.X__loC3PzIU