Toto je voda spojená s Duchem, jež zavlažuje ráj, 

zúrodňuje zemi, dává rostlinám vzrůst a živočichům plodnost. 

Znovuzrozením skrze tuto vodu člověk vstupuje do života, 

ve vodě byl pokřtěn i Kristus, do ní sestoupil Duch Svatý v podobě holubice.

sv. Hippolyt