Stejně jako loni, také letos často zaznívá slovo „corona“, 

které ve spojení se slovem „virus“ vnáší do našich životů starosti a obavy. 

Chceme si však připomenout jiné slovní spojení: 

Sancta Corona Spinea (Svatá koruna trnová). 

V tomto případě jsme pobízeni ke zbožným úvahám, k modlitbám.

Chci tedy nabídnout, nejen pro nadcházející dobu postní, 

inspiraci k uctívání posvátné relikvie trnové koruny. 

Vůbec nevadí, že v klášteru zlatokorunském již tuto vzácnou připomínku 

Ježíšova pašijového příběhu nenacházíme. 

Postavme si ji symbolicky před svůj duchovní zrak 

a nechme pronikat „uzdravující trny“ do své duše.

Sebrané modlitby a duchovní rozjímání.pdf (1125842)

Růže červené jež v čase svatopostním.pdf (333647)

Pro hudebníky a zpěváky:

Zpěvy ke svátku Trnové koruny.pdf (837604) 

A pro badatele a milovníky latiny:

Officium.pdf (4162181)