Není větší radostí než nasadit vlastní život, 

všechny svoje síly a schopnosti do služeb našeho Pána.