Pláč je veliký dar,

zvláště pláč lítosti nad tím,

co sem provedl. 

Lítost nad hříchem - slabostí.