Jde o to, aby eucharistie byla zabudována do celku křesťanského života. 

Každý věřící má poznat a zakusit celé bohatství božské lásky, 

která k nám přišla v Kristu a odpovídat mu ve víře, naději a lásce.