V rubrice BOHOSLUŽBY je připraveno několik podnětů

pro domácí slavení Svatého týdne.

Určitě se nespoléhejte pouze na sledování bohoslužeb

v televizi či rozhlase,

ale sami buďte vynalézaví v možnostech,

jak si připomenout události Ježíšovy smrti a vzkříšení.