Maria, v Tobě se raduje celé stvoření, sbor andělů i lidské pokolení, 

ó Chráme posvěcený přítomností Ducha svatého.