Náš život je plný zázraků: je plný skutků lásky, znamení Boží dobroty. 
Tváří v tvář jim však i naše srdce může zůstat lhostejné,
stát se zvykovým a neschopným žasnout. 
Uzavřené srdce, obrněné srdce, nemá schopnost být ohromeno.