Kdo miluje, nesedí v křesle, nečeká až přijde lepší svět,

nýbrž s nadšením a jednoduše vstává a jde.

Naším povoláním je tedy jít,

nejenom do jedné farnosti, ba ani jen do jedné diecéze,

nýbrž rozejít se po celé zemi. Proč?

Zapalovat srdce lidí a činit totéž, co Boží Syn,

který přinesl oheň na svět, aby vzplanul Jeho láskou.

papež František