Změna času nedělních bohoslužeb

od září

Křemže 9.30

Brloh 11.00

Černice 8.00*

Zlatá Koruna 8.00*

Chvalšiny, sobota 17.00

* střídá se mše svatá a bohoslužba slova