Výsledek obrázku pro thorn crown

Bože, ty se nad těmi, kdo v tebe doufají,
raději slitováváš, než aby ses hněval;
dej svým věřícím,
ať upřímně oplakávají zlo, které spáchali,
a dosáhnou milosti tvé útěchy.