Chcete být miSionářem?

            Když se zeptáte i náhodného chodce na ulici, zda by chtěl být miLionářem, většinou uslyšíte odpověď "Ano".

Když položíte otázku "Chcete být miSionářem", budete nejspíše svědky rozpaků tázaného.

Dokonce i mnozí zbožní křesťané budou nechápavě kroutit hlavou. Ale mělo by zaznít ochotné "Ano, Amen".

            Papež František jednoduchým způsobem vysvětluje, co znamená být miSionářem, když zasílá své poselství ke Světovému dni misií, který připadá letos na 23. října: Díky svému misijnímu poslání se církev stará o ty, kdo neznají evangelium. Starost o ty, kdo neznají evangelium,
musí provázet každého z nás. Mělo by nás trápit, že tolik lidí (dokonce i našich příbuzných a přátel) nezná poselství spásy. Měli bychom s lítostí hledět na každého člověka, který marně hledá smysl života v pozemských záležitostech.

            Jak však má vypadat starost o toho, kdo nezná evangelium? Máme snad onoho člověka zásobovat nejnovějšími knihami s duchovní tématikou, máme s ním trávit hodiny v teologických rozhovorech? Nikoliv. Ale musíme, jak nás papež vybízí, učinit ze svého života
nezištný dar a znamení Boží dobroty
. Hlásání evangelia, misijní činnost, není ve slovech, ani napsaných, ani vyslovených. Chcete být miSionářem? Chcete rozdávat víru? Víra je Božím darem; avšak roste díky lásce lidí, kteří jsou Kristovými svědky.