Z "Katechezí" svatého Cyrila Jeruzalémského, biskupa

Zvěstujeme Kristův příchod, a to ne pouze jeden, nýbrž i druhý,

který bude mnohem slavnější, než byl ten první.

Při prvním příchodu byl v jeslích zavinut do plének; při druhém se oděje světlem místo šatu.

Při prvním snesl kříž, nedbaje potupy; při druhém přijde v doprovodu zástupů andělů a oslavený.

Nezůstáváme tedy toliko při prvním příchodu, nýbrž očekáváme i druhý.

Jestliže jsme při prvním příchodu říkali: Požehnaný, který přichází ve jménu Páně,

 také při druhém, spěchajíce s anděly vstříc Pánu,

volejme znovu v úctě: Požehnaný, který přichází ve jménu Páně.