AKTUALITY

SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA MISIE,  MISIJNÍ NEDĚLE,

22. října 2017

             účet číslo: 72540444/2700, variabilní symbol 10.

http://www.missio.cz/


130 let od posvěcení kostela ve Křemži

neděle 22. října od 9.30 mše svatá,

celebruje novokněz Pavel Bicek

od 17 .00 koncert Chrámového sboru z Velešína


Dny důvěry TAIZE, 17.-19. listopadu
České Budějovice

ekumenické setkání mladých organizované
ve spolupráci s komunitou Taizé

http://www.dnyduvery.cz/


Možnost pronájmu

Římskokatolická farnost Černice nabízí k pronájmu budovu fary.

V prvním patře fary je bytová jednotka 3+1, v přízemí je
farní sál s kuchyňkou, který slouží pro potřeby farnosti. Předpokládaná výše
nájmu 5.000,- Kč / měsíc. Součástí objektu jsou dále hospodářské budovy:
nájemné 1.500,- Kč / měsíc. Dali bychom přednost těm zájemcům, kteří si
pronajmou celý areál. Je však také možnost krátkodobého pronájmu objektu fary (bez
hospodářských budov) pro ty, kteří hledají přechodné ubytování. Kontaktní
telefon pro zájemce: 731 604 443.