Možnost svátosti smíření (jen kdy se koná mše sv.): 

Křemže přede mši:              Neděle podle možnosti 
                                           Pondělí od  7.40 
                                           Pátek od 17.30 
                                          
Brloh přede mši:                  Neděle podle možnosti a po mši sv.
                                           Pátek od 15.20 
 
Zlatá Koruna přede mši:       Neděle podle možnosti 
                                           Čtvrtek od 16.20 
 
Chvalšiny přede mši:            Sobota od 16. 30
                                           Středa od 17.40 
 
Černice přede mši:               Středa od 15.10
                                           Neděle podle možnosti